Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, mits verpakt in originele verpakking.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale modelformulier via http://www.123direct.nl/index.php?route=account/return/add. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging van sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na toesturen van het modelformulier dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.


Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u de betaling, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 21 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.


Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 

  • Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het boeken van een reis, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book, film, cd etc.), zoals Alle bovengenoemde
  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Alle bovengenoemde
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals Alle bovengenoemde
  • Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals Alle bovengenoemde
  • CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is.
  • De levering van losse kranten, tijdschriften of magazines, zoals Alle bovengenoemde
  • Levering van producten en diensten aan zakelijke klanten. 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan

123Direct

Sluiskade 40
9601 LC Hoogezand

info@vc-info.nl

 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

 

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

 

- Naam/Namen consument(en)

 

 

 

- Adres consument(en)

 

 

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is